Οι δεσμεύσεις μας στην βιώσιμη ανάπτυξη

Η δέσμευσή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική μας:

Τεχνολογικές καινοτομίες μας

Διατήρηση του περιβάλλοντος, της αποδοτικότητας στην φροντίδα των υφασμάτων και η προστασία των ινών ήταν πάντα στο επίκεντρο των ανησυχιών μας.

Μπορούμε έτσι να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους που ισχύουν στη Γαλλία και την εκτέλεση τακτικών ελέγχων στα καταστήματά μας. Παράλληλα, το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, εξετάζει  και δοκιμάζει συνεχώς καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, όλο και πιο φιλικές προς το περιβάλλον, για το καλό των υφασμάτινων προϊόντων σας.

Η ευημερία του προσωπικού μας

Στη 5àSec, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ευημερία των ομάδων μας, με βάση την ασφάλεια, την επαγγελματική και την προσωπική ολοκλήρωση του καθένα ξεχωριστά.

Αναγνωρίζοντας τις δεξιότητές τους και τη βελτίωσή τους μέσω τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης,  παρέχοντας ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον χάρη στον εργονομικό  χώρο εργασίας  ώστε να συμβάλει στην λειτουργική αρτιότητα της 5àSec.

Η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων υπόκειται σε αυστηρή πολιτική παρακολούθησης και ελέγχου που εφαρμόζεται από εταιρικά μέλη, τους συνεργάτες και τους δικαιοδόχους μας.

 Έχουμε επιλέξει φιλικές προς το περιβάλλον συνεργαζόμενες εταιρείες αποκομιδής απορριμμάτων, υπεύθυνες για τη συλλογή βιομηχανικών υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας.

Ο έλεγχος της ενεργειακής μας κατανάλωσης

Καθώς η βελτιστοποίηση των ενεργειακών μας αναγκών, δεν μπορεί να αγνοηθεί, έχουμε εφαρμόσει τις λύσεις που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε σημαντικά την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Χάρη στην εφαρμογή της δοσολογίας νερού και συστήματα ανάκτησης νερού, σχεδιάζουμε να μειωθεί σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας μας στα επόμενα χρόνια

Μείωση των αναλώσιμων

Κάθε χρόνο, μοιράζονται πάνω από 10 εκατομμύρια κρεμάστρες. Μόλις χρησιμοποιηθούν, καταλήγουν ως απόβλητα. Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη, έχουμε εφαρμόσει ένα εγγυημένο σύστημα ανάκτησης κρεμαστρών στα καταστήματά μας. Η ιδέα είναι τόσο απλή όσο και βολική: να μειώσουμε αποτελεσματικά την κατανάλωση χάλυβα.

Χρησιμοποιώντας λιγότερο πλαστικό! Για μεγαλύτερη ευκολία, την προστασία και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, προσφέρουμε στους πελάτες μας επαναχρησιμοποιήσιμα καλύμματα ως εναλλακτική λύση για το πρότυπα πλαστικά καλύμματα μίας χρήσης.