ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας, ενώ επιδιώκουμε μια συνεχή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στον καθαρισμό υφασμάτων η  5àSec έχει την ευθύνη να έχει μια προνομιακή θέση  και να υιοθετεί και να προωθεί βιώσιμες πρακτικές.

Το 2011, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Μοιραζόμαστε» για να καθορίσουμε τους τομείς για βελτίωση, μετρήσιμη σε όλη την ομάδα μας.

Με το σύστημα «Μοιραζόμαστε», δεσμευόμαστε για:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η R & D ομάδα μας εργάζεται ενεργά για την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας και την καινοτομία, προκειμένου να εξελισσόμαστε σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών μας.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ

Η διασφάλιση της ασφάλειας, η ευημερία και η επαγγελματική ολοκλήρωση των ομάδων μας είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εφαρμόσει διάφορα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα σε κάθε εργαζόμενο

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχουμε εφαρμόσει διάφορες πρωτοβουλίες στο δίκτυο των καταστημάτων.

Μεταξύ αυτών είναι το σύστημα επιστρεφόμενων κρεμαστρών, τα οποία βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσής μας σε κρεμάστρες και την ανακύκλωση τους. Επίσης προσφέρουμε θήκες ρούχων  για να μειώσουμε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας.